TB hướng dẫn đăng ký lớp học phần và kế hoạch tổ chức học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB hướng dẫn đăng ký lớp học phần và kế hoạch tổ chức học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo kế hoạch tổ chức học tập học kỳ 1 năm học 2019–2020 cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc QH.2017.F.10, QH.2018.F.10 và QH.2019.F.10 chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) tại trường ĐHNN – ĐHQGHN như sau:

TKB học kỳ 1 năm học 2019 – 2020