THÔNG BÁO Hướng dẫn đăng ký lớp học phần Học kì 2, năm học 2023-2024 cho sinh viên chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép) các khóa – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội