Tọa đàm hướng dẫn về cách làm Khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên QH.2019.F.1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội