Các chương trình đào tạo đại học chính quy

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN là trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực về giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học…. Trường mang đến cho bạn nhiều lựa chọn đa dạng về chương trình đạo tạo đại học như sau:

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐÀO TẠO XEM CHI TIẾT

CHUẨN

 Sư phạm Tiếng Anh

Click xem chi tiết

 Sư phạm Tiếng Nga

Click xem chi tiết

 Sư phạm Tiếng Pháp

Click xem chi tiết

 Sư phạm Tiếng Trung

Click xem chi tiết

 Sư phạm Tiếng Đức

Click xem chi tiết

 Sư phạm Tiếng Nhật

Click xem chi tiết

 Ngôn ngữ Anh

Click xem chi tiết

 Ngôn ngữ Nga

Click xem chi tiết

 Ngôn ngữ Pháp

Click xem chi tiết

 Ngôn ngữ Trung Quốc

Click xem chi tiết

 Ngôn ngữ Đức

Click xem chi tiết

 Ngôn ngữ Nhật

Click xem chi tiết

 Ngôn ngữ Hàn Quốc

Click xem chi tiết

 Ngôn ngữ Ả Rập

Click xem chi tiết

CHẤT 

LƯỢNG 

CAO

 Sư phạm Tiếng Anh

Click xem chi tiết

 Sư phạm Tiếng Pháp

Click xem chi tiết

 Ngôn ngữ Anh

Click xem chi tiết

 Ngôn ngữ Pháp

Click xem chi tiết

 Ngôn ngữ Nhật

Click xem chi tiết

 Ngôn ngữ Trung Quốc

Click xem chi tiết