Danh sách phòng thi hết học phần HK1 2018-2019 (dành cho SV CTĐT thứ 2)

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo danh sách phòng thi hết học phần HK1 năm học 2018 – 2019.

Danh sách phòng thi các môn học khác sẽ liên tục được cập nhật.