Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2016-2017

Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Xem Lịch thi chi tiết tại đây>>