QĐ 675 (14/5/2020) công nhận miễn thi, ghi điểm học phần Công nghệ thông tin và truyền thông HK2 2019-2020

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ công bố quyết định số 675/QĐ-ĐHNN ngày 14/5/2020 về việc công nhận miễn thi, ghi điểm học phần Công nghệ thông tin và truyền thông cho sinh viên đại học chính quy HK2 năm học 2019-2020.