Tag Archives: Tuyển sinh

900px-table_hiragana-svg_

Chương trình ngành Ngôn ngữ Nhật Bản

Chương trình ngành Ngôn ngữ Nhật Bản được xây dựng theo 04 định hướng là Phiên dịch, Nhật Bản học, Tiếng Nhật-Kinh tế, Tiếng Nhật-Du lịch, đào tạo ra những cử nhân có khả năng thích ứng cao, có kiến thức tốt về tiếng Nhật

tieng-trung-noi

Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Trung Quốc

Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Trung Quốc theo 04 định hướng; Phiên dịch, Tiếng Trung Quốc kinh tế, Tiếng Trung Quốc du lịch, Trung Quốc học đào tạo ra những nhà chuyên môn có khả năng thích ứng cao, có kiến thức tốt về

05bd8f1846771c9880feaa6a6306ecb8

Chương trình cử nhân tiếng Pháp

Chương trình cử nhân tiếng Pháp đào tạo ra những cử nhân có khả năng thích ứng cao, có kiến thức tốt về tiếng Pháp và sử dụng thành thạo tiếng Pháp (tối thiểu bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành

frenchphoto

Chương trình cử nhân Sư phạm tiếng Pháp

​Chương trình cử nhân Sư phạm tiếng Pháp đào tạo ra những cử nhân là giáo viên ở bậc THPT, đại học cao đẳng có khả năng thích ứng cao, có kiến thức tốt về tiếng Pháp và sử dụng thành thạo tiếng Pháp tối

d02b02bffd040a2a599bc9907b51622a

Chương trình cử nhân tiếng Nga

Chương trình cử nhân tiếng Nga đào tạo ra những cử nhân có khả năng thích ứng cao, có kiến thức tốt về tiếng Nga và sử dụng thành thạo tiếng Nga (tối thiểu bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành