TB 994 (23.8.2019) về việc giảng dạy học phần Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp HK1 năm học 2019 – 2020

Thực hiện kế hoạch triển khai các môn học mới trong chương trình đào tạo (CTĐT), Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức giảng dạy học phần “Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp” cho sinh viên QH.2018 các CTĐT chất lượng cao TT23/2014 ngành Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc trong học kỳ 1 năm học 2019 – 2020.