Thời khoá biểu – Page 3 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Thời khoá biểu

TB hướng dẫn đăng ký lớp học phần và kế hoạch tổ chức học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo kế hoạch tổ chức học tập học kỳ 1 năm học 2019–2020 cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc QH.2017.F.10, QH.2018.F.10 và QH.2019.F.10 chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) tại trường ĐHNN

TB hướng dẫn đăng ký lớp học phần và kế hoạch tổ chức học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo kế hoạch tổ chức học tập học kỳ 2 năm học 2018–2019 cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc QH.2016.F.10, QH.2017.F.10 và QH.2018.F.10 chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) tại trường ĐHNN

THÔNG BÁO: Về việc đăng ký học các học phần môn chung, học phần Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên các khóa trong toàn trường

Phòng Đào tạo thông báo về việc đăng ký học các học phần môn chung, học phần Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên các khóa trong toàn trường. Thông báo chi tiết về việc đăng ký học phần học kì