Tuyển sinh – Page 3 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Tuyển sinh

Tổng hợp thông tin tuyển sinh đại học 2017

TỔNG HỢP THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2017 -= Mục lục =-   1 Quy chế tuyển sinh đại học Tải về tại đây >>> 2 Hướng dẫn tuyển sinh Tải về tại đây >>> 3 Infographic về thông tin tuyển sinh đại học

Chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Nhật Bản

Chương trình ngành Ngôn ngữ Nhật Bản được xây dựng theo 04 định hướng là Phiên dịch, Nhật Bản học, Tiếng Nhật-Kinh tế, Tiếng Nhật-Du lịch, đào tạo ra những cử nhân có khả năng thích ứng cao, có kiến thức tốt về tiếng Nhật

Chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Đức

Với triết lý giáo dục theo thuyết kiến tạo xã hội, lấy người học làm trung tâm, nâng cao năng lực tự chủ của người học, Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Đức được thiết kế theo hướng học tập trải nghiệm