Danh sách thi môn Logic học đại cương và môn Kinh tế vĩ mô – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách thi môn Logic học đại cương và môn Kinh tế vĩ mô

– Danh sách thi môn Logic học đại cương, học kỳ I, năm học 2017-2018, xem danh sách chi tiết tại đây

– Danh sách thi môn Kinh tế vĩ mô, học kỳ I, năm học 2017-2018, xem danh sách chi tiết tại đây