Quyết định xét miễn học, công nhận CĐR ngoại ngữ chuyên, xét học vượt cho sinh viên đại học chính quy khóa QH2021 (đợt 1) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội