Thông báo lịch khai giảng và học các chuyên đề khóa Nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ khóa 4 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội