Kế hoạch và thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Thông báo về kế hoạch, thời gian bảo vệ khóa luận và xét công nhận đại học chính quy khóa QH 2014.F1( 2014- 2018)