lanhuong – Page 3 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

All posts by lanhuong

TB vv đăng ký học các học phần môn chung, học phần Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên các khóa trong toàn trường

Phòng Đào tạo thông báo về việc đăng ký học các học phần môn chung, học phần Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên các khóa trong toàn trường. Thông báo chi tiết về việc đăng ký học phần học kì

TB hướng dẫn đăng ký lớp học phần và kế hoạch tổ chức học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo kế hoạch tổ chức học tập học kỳ 2 năm học 2018–2019 cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc QH.2016.F.10, QH.2017.F.10 và QH.2018.F.10 chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) tại trường ĐHNN

TB 1188 (29/10/2018) về việc xét công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần, xét miễn CĐR NN chuyên cho sinh viên CTĐT thứ hai năm học 2018-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN ban hành Thông báo số 1188/TB-ĐHNN ngày 29/10/2018 về việc xét công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần, xét miễn CĐR NN chuyên 2018-2019 cho sinh viên CTĐT thứ hai (Bằng kép), cụ thể

QĐ 2285 (26/10/2018) ban hành Quy định về việc công nhận chứng chỉ IC3, MOS để xét miễn thi, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN ban hành Quyết định số 2285/QĐ-ĐHNN ngày 26/10/2018 Quy định về việc công nhận chứng chỉ IC3, MOS để xét miễn thi, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2, cụ thể như sau: Mẫu đơn xét miễn