Kế hoạch – Page 3 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Kế hoạch

Kế hoạch năm học 2020-2021

Mốc thời gian chung Khoa Sư phạm tiếng Anh Khoa NN&VH Nga Khoa NN&VH Pháp Khoa NN&VH Trung Quốc Khoa NN&VH Đức Khoa NN&VH Nhật Bản Khoa NN&VH Hàn Quốc Bộ môn NN&VH Ả Rập