QĐ 2034 (26.10.2020) vv công nhận miễn học, CĐR Ngoại ngữ chuyên cho SV QH.2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội